• Misterhults kyrka
  • Misterhults kyrka
  • Misterhults kyrka

Misterhults kyrka

Mistravägen 2, 572 95 Figeholm
Kategori: Kyrkor

Misterhults kyrka ligger mitt i Misterhults samhälle, längs den gamla landsvägen och strax intill det medeltida kyrkläget. Kyrkan är ett exempel på en nyklassicistisk kyrka med sin klockformiga huv, de symmetriskt placerade fönstren och de släta fasaderna.

Kyrkan uppfördes 1777-80. Predikstolen och altartavlan är utförda av bildhuggare Jonas Berggren. Bland de medeltida inventarierna finns bland annat ett altarskåp med S:t Olof, ett triumfkrucifix daterat till 1300-talet och en märklig så kallad Skrinmadonna, utförd som en öppningsbar skulptur föreställande Maria med Jesusbarnet. I kyrkans södra absid står två skulpturer föreställande Petrus och Johannes, utförda av konstnären Arvid Källström.

Kyrkan har ett högt kulturhistoriskt värde som en representativ sockenkyrka från slutet av 1700-talet. Kyrkan har invändigt genomgått några större renoveringar som var och en lämnat sina avtryck. Vid renoveringen 1902-06 togs den gamla slutna bänkinredningen bort och ersattes av öppna bänkar med högre gavlar, den övre läktaren i väster togs bort och rummet fick en mörk färgsättning. Senare renoveringar har i viss mån strävat efter att återställa det nyklassicistiska uttrycket med det ljusa kyrkorummet och de lägre, rakslutna bänkgavlarna långhus och kor.

Kontaktinformation
Telefonnummer:  +46 (0)491-320 01
Gatuadress 1:  Mistravägen 2
Postadress:  572 95 Figeholm
Webbsida:  https://www.svenskakyrkan.se/sodratjust/misterhults-forsamling

Dela:

Stäng
;